Werkwijze

Vrijblijvende afspraak

Bij de eerste ontmoeting luister ik naar uw wensen, ideeën, dromen en doelstellingen. De woning, persoonlijkheid en de levensstijl vormen de basis van een aangepast ontwerp. De tuin wordt als het ware een nieuwe dynamische buitenkamer die het hele jaar door voor verrassingen zorgt.

Inventarisatie en opmeting van de tuin en context

Na het bekomen van een overeenkomst zal het desbetreffende perceel opgemeten worden met al zijn aanhorigheden (woning, verharding, bestaande beplanting, …… ). Op die manier kan er een basisplan opgemaakt worden.

Conceptschetsen

Uw wensen, dromen, ideeën worden op een passende manier verwerkt in verschillende voorontwerpen. Uit deze schetsen zal blijken wat de mogelijkheden zijn binnen de perimeter van het perceel en hoe de tuin er kan uitzien.

Ontwerp

Eens er een keuze gemaakt is met welk voorontwerp er verder zal gewerkt worden kan het ontwerp meer in detail uitgewerkt worden. Hierbij zal de materialisatie alsook de beplanting bepaald worden. Door middel van een beplatingsplan met bijhorend beplantingscatalogus wordt er op een duidelijk manier weergegeven hoe de tuin er zal uitzien.

Uitvoerings- en detailplan(nen)

Eens de klant akkoord gaat met het definitief ontwerp kan er overgegaan worden op het maken van de nodige technische details en matenplannen zodat de aanleg op een correcte en vlotte manier kan verlopen.

Werfcontrole

Om ervoor te zorgen dat de werken op een vlotte en correcte manier verloopt kan ik u bijstaan bij het opvolgen van de werken. Er zullen momenten afgesproken worden om tijdens de werken de evolutie te evalueren en indien nodig bij te sturen. Dit zal in onderling overleg gebeuren met de klant en de aannemer om zo tot een optimaal resultaat te komen.